GameFi

About

Valhalla is FLOKI's NFT Metaverse game that aims to tap into the $1 trillion Metaverse industry. FLOKI will be the main utility token of the Valhalla Metaverse.
Community
Type
Open-World
DeFi
P2E
NFT
F2P
NFT
Launch Time 07/08/2021
Language EN
Platforms Web/Windows/IOS
Play to earn
Token Price
$ 0.000024
0.46%
Ido Price
TBA
Token Name
FLOKI
IDO ROI
TBA
Play to earn
Token Price
$ 0.000024
0.46%
Ido Price
TBA
Token Name
FLOKI
IDO ROI
TBA
Market
Guiding
Review