GameFi
TYPE
Minigame
Open-World
Virtual-World
P2E
NFT
Crypto
F2P
Yes
Launch Time 11/29/2021
Language EN
Platforms Web/Android/IOS
Play to earn
Token Price
$ 0.851111
-0.42%
Ido Price
$ 0.106
Token Name
The Sandbox
IDO ROI
8
Play to earn
Token Price
$ 0.851111
-0.42%
Ido Price
$ 0.106
Token Name
The Sandbox
IDO ROI
8